Zdjęcie do legitymacji

Legitymacja jest dokumentem, który otrzymuje osoba przynależąca do określonej instytucji. Posiadający legitymację związany jest z określoną placówką, dla której pracuje, lub w której się uczy. W niektórych przypadkach legitymacja uprawnia do tańszych przejazdów środkami komunikacji miejskiej i krajowej, można też kupić ulgowe bilety na wystawy, do kina lub teatru. Legitymacja ważna jest wtedy, gdy ma aktualną pieczęć placówki, i znajduje się w niej odpowiednio wykonane zdjęcie.

Zdjęcie do legitymacji jest nieodłącznym elementem takiego dokumentu. Powinno być wykonane zgodnie z wytycznymi instytucji, dlatego zawsze przed wykonaniem zdjęcia należy zapoznać się z konkretnymi wymogami. Jakie są ogólne kryteria dla poszczególnych typów zdjęć do legitymacji?

Zdjęcie do legitymacji szkolnej

Wszelkich informacji z pewnością udzieli sekretariat szkoły. Niektóre placówki wymagają, aby zdjęcie przedstawiało ucznia w szkolnym mundurku. Wymiary zdjęcia do legitymacji szkolnej spełniają zazwyczaj standardowe normy i wynoszą 35 mm x 45 mm. Fotografię można wykonać z lewego lub prawego półprofilu z odsłoniętym uchem. Dziecko może się delikatnie uśmiechać, patrząc prosto w obiektyw. Warto zadbać, by dziecko na czas zdjęcia miało czystą i wyprasowaną odzież. Jeśli chodzi o wymagania odzieżowe co do zdjęcia do legitymacji szkolnej, codzienny, schludny strój powinien być całkowicie wystarczalny.

Zdjęcie do legitymacji studenckiej

Fotografię studencką do legitymacji załącza się elektronicznie poprzez platformę danej uczelni. Wymiary zdjęcia do legitymacji studenckiej podawane są zatem w pikselach. Zdjęcie powinno mieć format 232 x 291 pikseli, co po umieszczeniu w dokumencie daje fotografię w rozmiarze 2 x 2,5 cm. Zdjęcie wykonuje się z lewego lub prawego półprofilu z odsłoniętym uchem. Do zdjęcia należy się elegancko ubrać, można wybrać też skromną biżuterię oraz inne dodatki. Można zdecydować się na podkreślenie urody delikatnym makijażem.

Zdjęcie do legitymacji nauczycielskiej

Kryteria takiego zdjęcia podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wymiary zdjęcia do legitymacji to 2 x 2,5 cm. Nauczyciel powinien być ubrany stosownie do wykonywanego zawodu.

Zdjęcie do legitymacji osoby niepełnosprawnej

O tym, jakie zdjęcie do legitymacji osoby niepełnosprawnej spełni wszystkie wymogi, można przeczytać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Fotografia ma niestandardowe wymiary – jej szerokość to 2,5 cm, a długość to 3 cm. Nie ma konkretnych wymogów dotyczących stroju.

Zdjęcie do legitymacji wojskowej

Tutaj wszelkie kryteria określa Wojsko Polskie. Zdjęcie do legitymacji wojskowej ma rozmiar 6 x 9 cm. Wojsko nakłada obowiązek pozowania do legitymacji w mundurze żołnierskim.

Zdjęcie do legitymacji służbowej – policja

Konkretny wygląd takiego zdjęcia określają poszczególne placówki. Wymiary zdjęcia do legitymacji policyjnej wynoszą przeważnie 35 x 45 mm. O tym, czy zdjęcie do legitymacji policyjnej ma być wykonane w mundurze, decyduje placówka, do której się przynależy.